Na opłatę ponoszoną przez strony czynności składa się, zazwyczaj, kilka elementów. Notariusz, oprócz swojego wynagrodzenia czyli taksy notarialnej, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązany jest pobrać podatki i opłaty. Są to:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu obliczenia całkowitych kosztów dokonania czynności notarialnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (jeśli chcesz zapoznać się z treścią Rozporządzenia, kliknij tutaj).